Norske Skog Saubrugs

Videregående skole i Halden

Sammen med Norske Skog Saugbrugs AS utvikler vi tidligere fabrikklokaler i Halden. Først prosjekt i vårt samarbeid er at vi renoverer ca 9 000 kvm for Viken som skal bidra til å samle de videregående skolene i Halden på ett geografisk område.

Forventet ferdigstillelse av prosjektet er 2022.

For mer informasjon, kontakt Anders Idebøen, anders@ringstad-nu.no +47 95 02 45 38