top of page

Nexans Testcellesenter

Ringstadgruppen overleverte testhall og servicebygg til Nexans på Vestgårdveien 9

Effektiv byggetid har vært 10 månder og prosjektet omfattet grunnarbeid, samt oppføring av to bygninger med et bruksareal på 3804 kvm. Næringsbyggene ble overlevert til vår leietager Nexans i juli 2023.

Arbeidet med prosjektet Nexans High Voltage hadde oppstart i september 2022 og ble ferdigstilt i juni 2023. Prosjektet besto av ny testhall og nytt servicebygg ved Nexans avdeling i Halden, som er selskapets kompetansesenter for sjøkabler.

 

Servicebygget har en grunnflate på ca. 320 kvm og er oppført i to etasjer, mens testhallen har en grunnflate på ca. 3 150 kvm med en innvendig fri høyde på 27 meter. Denne skal brukes til kvalifisering og testing av undersjøiske kabler. Med systemspenninger på opptil 600 kilovolt, må kablene henge høyt for å ha god avstand til resten av bygget i forbindelse med testingen.

 

- Vi er veldig godt fornøyde med gjennomføringen og samarbeidet med Peab. De har vært løsningsorienterte og fremdriftsrettede gjennom hele prosessen. Det har vært et veldig bra prosjekt å jobbe i, sier Bjørn Lie fra Nexans.

 

Han leder gruppen for måleteknikk og utstyr i selskapets høyspenningslaboratorium, og har vært tett involvert i prosjektet fra oppstart til avslutning.

 

- Peab har løst denne oppgaven på en imponerende måte, sier Lie

Bygget på under ett år

Testhallen inneholder to celler som begge er utført som to store «faraday-bur». Dette er for å skjerme rommene for elektriske felt som kan virke forstyrrende og påvirke testresultater.

 

- Det beskytter også omgivelsene for elektriske felt fra testvirksomheten. Nexans benytter veldig høye spenninger blant annet for å simulere 40-års bruk av sjøkabler, sier Lars Hønningstad - prosjektleder i Peab Bygg.

 

Alle betongarbeider ble utført av Peabs betonglag i Østfold. Det har vært en omfattende jobb med pelehoder, grunndragere og bærende dekke, i tillegg til støttemur, traforom, skjermtak og mindre fundamenter for blant annet utvendig trapp.

 

- God planlegging og samarbeid med rådgivende ingeniør bygg under prosjektering bidro til rask utbygging med et godt resultat, sier Øystein Svendsen – anleggsleder i Peab Bygg.

 

Byggherre Ringstadgruppen AS uttrykker også stor tilfredshet med prosjektet og Peabs innsats.

- Leietager ønsket en snarlig ferdigstillelse av bygget, og det har vært imponerende å se Peabs lag med engasjerte underentreprenører og prosjekterende i full utfoldelse. Vi har god erfaring med Peab fra tidligere prosjekt og opplever en kultur som er svært tilpasningsdyktig, åpen og løsningsorientert, forklarer Anders Idebøen i Ringstadgruppen AS.

 

bottom of page